Veckobrev  7 maj 2021

Webmöte med 12 närvarande.

President Gustaf Rylander öppnade mötet

Information om planer för kommande möten. Vi bedömer att det snart är dags att åter ha fysiska möten alternativt en kombination av webmöte och fysiskt möte s.k hybridmöte. Medlemmar som fått 2 vaccinationer bör efter 3 veckor kunna närvara på ett säkert sätt på våra möten. Detta planeras starta någon gång efter President skiftet som blir den 2 juli klockan 13.00.

Vad gäller Presidentskiftet så kommer det att komma en inbjudan till detta. Skriftlig anmälan kommer att krävas för att lunchplanering skall kunna ske. 

Disriktguvernören har framställt en önskan om ett extra frivilligt bidrag om 250 kronor per medlem som skall gå till fyra olika projekt. Styrelsen har ställt sig positiv till förslaget. Ett frivilligt bidrag om denna summa kommer därför att komma till varje medlem i samband med kommande medlemsavgift

Dagens föredragshållare Carina Wattmo talade om Patagoniens djur & natur

Patagonien är ett landområde i Argentina söder om Pampas.Carina  hade ett rikt bildmaterial om en spännande och annorlunda fauna samt en fantastisk natur.  Vi tackar Carina för ett intressant föredrag.

Rotaryhälsning

Kenneth Adregård

 

Please add mailservice@clubrunner.ca to your safe sender list or address book.
To view our privacy policy, click here.
 
ClubRunner
102-2060 Winston Park Drive, Oakville, ON, L6H 5R7
ClubRunner Mobile