Veckobrev 19 mars 2021

Webbmöte med 17 uppkopplade medlemmar. Gäster : Gunnar Nevsten och webbsamordnare Viveca Serder.
 
Klubbinformation. Årets Jubilarer hedras med att en summa sätts in på U-Fonden och ett tackbrev sänds till jubilaren ifråga..
U-fonden har också bidragit med 13.000 kronor till vårt Afrikaprojekt.
 
Dagens föredragshållare Martin Thelin berättade om projekt Hyllie.
År 2005 startade Citytunnelprojektet. 2007-2008 initierades en markanvisningtävling för bostäder etapp 1. År 2008 orsakade finanskrisen att projektet avstannade temporärt. Hyllie station färdigställdes 2010. År 2019 fanns 1000 lägenheter och 50-60.000 kvm kontorsfastigheter i samtidig produktion. Fullt utbyggt kommer ca 15.000 personer bo i Hylle och ca 15.000 arbetsplatser finns tillgängliga.  Kontorshuset The Point blir 110 m högt och får 29 våningar. Föredraget avslutades med grundkunskap i hur man skapar en stabil grund för ett sådant höghus.
President Gustaf Rylander tackade avslutningsvis Mats Thelin för ett intressant föredrag
Kommande möten
Martin Thelin Projektledare Hyllieprojektet
19 mar 2021
13:00 – 14:00
 
Leif Isic Svenska Kyrkan Moment 22
09 apr 2021
13:00 – 14:00
 
Visa hela listan
Please add mailservice@clubrunner.ca to your safe sender list or address book.
To view our privacy policy, click here.
 
ClubRunner
102-2060 Winston Park Drive, Oakville, ON, L6H 5R7
ClubRunner Mobile