Veckobrev 17 februari 2023

President Ann-Marie Holmstedt hälsade 19 egna medlemmar och 5 gäster välkomna.
Gästande Rotarian : Åke Reimer från Malmö-Lorensborg RK. Övriga gäster Kirsti Reimer, Inger Adregård och Kristia Riesbeck.
Dagens föredragshållare var Professor Kristian Riesbeck.
Presidenten informerade om att på Facebook finns det inlägg från Direct Ukraine som beskriver resan med hjälp till Ukraina och där vår klubb nämns som delfinansiär. Mer info i kommande brev.
Om du vill ha ett gott råd.
Björn Sternby gratulerades på högtidsdagen med Champagne, sång och ett trefaldigt Hurra.

Professor Kristian Riesbeck som arbetar på avdelningen för klinisk mikrobiologi på Lunds universitet  gästade oss idag för att tala om Pneumokocker med en jämförelse Sverige och Angola. 

Som sig bör började han med de gamla grekerna med ett exempel från 430 f.Kr där pesten i Athen gav upphov till begreppet immunis = lat. undantag d.v.s endast de som överlevt tidigare epidemier kunde vårda de sjuka. Vi fick sedan en historiebeskrivning med medicinska milstolpar såsom mikrobiologins fader Louis Pasteur och hans behandling av Joseph Meister som var den första personen som inokulerades mot rabies och troligen den första personen som framgångsrikt behandlades för infektionen.

Vi fick sedan en genomgång av diverse sjukdomsframkallande bakterier i luftvägarna såsom: Pneumokocker, haemophilus influenzae, moraxella catarrhalis och meningokocker.

Dr Riesbeck demonstrerade också nyttan med att ha egna barn för då kan man göra långtidsstudier av infektioner hos ett dagisbarn med hjälp av återkommande prov från svalg och näsa.  Vi fick se resultatet av en studie mellan åren 2000- 2004. Barnets krav för att ställa upp på studien ökade efterhand som hon blev äldre men ”cash is King”. ’

Vi fick också lära oss skillnaden mellan Ian Fleming som skapade James Bond och Alexander Fleming som 1928 upptäckte penicillinet.  En medicin som vi skall vårda och använda med återhållsamhet då vi 2019 hade 1,27 miljoner dödsfall p.g.a antimikrobiell resistens.

I Skåne är nu 11 % resistenta mot penicillin, 8 % mot makrolider och 7 % multidrogresistenta

Det finns effektiva vaccin mot lunginflammation om du är äldre än 65 år eller tillhör övriga riskgrupper är det lämpligt att vaccinera med Pneumovax alternativt Apexxnar.

Vi fick också en beskrivning av kronisk sekretisk öroninflammation där Kristian Riesbeck forskat bl.a med Åke Reimer som också närvarade vid dagens Rotarymöte.

Vad gäller Angola så används antibiotika där endast till en mindre del av befolkningen så resistensutvecklingen var där jämförbar med Sverige d.v.s ett ganska bra läge.

Sven Åberg har via Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen bidragit med forskningsmedel.
Kommande möten
Luftvägsinfektioner i Sverige och Angola
Höllviksnäs
17 feb 2023
12:15 – 13:30
 
Digitalt stöd och komplement i beroendevården
Höllviksnäs
24 feb 2023
12:15 – 13:30
 
Ungt entrepenörsskap - om att driva UF-företag
Höllviksnäs
03 mar 2023
12:15 – 13:30
 
Etableringscoach i kommunens tjänst
Höllviksnäs
10 mar 2023
12:15 – 13:30
 
Företagskapningar och framtidsfullmakter
Höllviksnäs
17 mar 2023
12:15 – 13:30
 
Kvinnors kamp i Iran
Höllviksnäs
24 mar 2023
12:15 – 13:30
 
Visa hela listan
Please add mailservice@clubrunner.ca to your safe sender list or address book.
To view our privacy policy, click here.
 
ClubRunner
102-2060 Winston Park Drive, Oakville, ON, L6H 5R7
ClubRunner Mobile