Veckobrev 10 februari 2023

Snillen spekulerar.
President Ann-Marie Holmstedt hälsade 21 närvarande medlemmar och dagens föredragshållare Sofie Rolf välkomna.
 
Sofie Rolf som är nationell projektledare för hela Polismyndighetens internkommunikation inklusive ledningskommunikationen på strategisk nivå berättade idag om sitt arbete vid polismyndigheten och hur hon ser på kommunikation. Sofie synes vara en mångsysslare men har kommunikation som en röd tråd i sitt arbete. Kommunikation kan leda till samarbete men också till söndring. Sofie ställde frågan: Vilket är det viktigaste utvecklingsområdet i din organisation ? till auditoriet.  Frågan gav upphov till en intressant debatt mellan Sofie och närvarande Rotarianer.                                                              Vi tackar Sofie Rolf för ett mycket intressant föredrag.
Kommande möten
Luftvägsinfektioner i Sverige och Angola
Höllviksnäs
17 feb 2023
12:15 – 13:30
 
Digitalt stöd och komplement i beroendevården
Höllviksnäs
24 feb 2023
12:15 – 13:30
 
Ungt entrepenörsskap - om att driva UF-företag
Höllviksnäs
03 mar 2023
12:15 – 13:30
 
Etableringscoach i kommunens tjänst
Höllviksnäs
10 mar 2023
12:15 – 13:30
 
Företagskapningar och framtidsfullmakter
Höllviksnäs
17 mar 2023
12:15 – 13:30
 
Kvinnors kamp i Iran
Höllviksnäs
24 mar 2023
12:15 – 13:30
 
Visa hela listan
Please add mailservice@clubrunner.ca to your safe sender list or address book.
To view our privacy policy, click here.
 
ClubRunner
102-2060 Winston Park Drive, Oakville, ON, L6H 5R7
ClubRunner Mobile