Veckobrev 23 april 2021

Webmöte med 18 uppkopplade Rotarianer
President Gustaf Rylander
Gäst Dan Foldager Furesö RK.
Föredragshållare Adj. Professor Håkan Widner.
 
Klubbärende: Presidentskifte planeras som utemöte på Restaurang Havsnära den 2 juli klockan 12.15 med samling från kl 11.45.
 
Dagens föredrag avhandlade virussjukdomen Covid 19 och dess följdsjukdomar.
 
Akut CoVID infektion 0-4 veckor
Pågående CoVID infektion symptom och sjukdomsbild 4-12 v
Långtids CoVID symptomduration mer än 12 v som inte förklaras av annan orsak.
 
Post-CoVID kan bero på pågående virusproduktion, pågående inflammation, reaktiva immunmedierade symptom, reaktiva autoimmuna tillstånd och cytokinmedierade effekter
Detta kan ge bl.a njurskador, muskelskador, lungskador, myopati,neuropati, fatigue (allvarlig trötthet) och blodproppar, stroke.
 
En engelsk undersökning visade att efter en akut CoVID-19 infektion hade en av fem symptom som varade mer än 5 veckor och en av tio hade symptom som varade 12 veckor eller längre.
 
För mer information hänvisas till 1177.se
 
Rotaryhälsningar
 
Kenneth Adregård
Sekreterare
 
Kommande möten
Carina Wattmo - Patagoniens djur & natur
07 maj 2021
13:00 – 14:00
 
Visa hela listan
Please add mailservice@clubrunner.ca to your safe sender list or address book.
To view our privacy policy, click here.
 
ClubRunner
102-2060 Winston Park Drive, Oakville, ON, L6H 5R7
ClubRunner Mobile