Veckobrev 19 februari 2021

Veckobrev 2021-02-19

 

Digitalt möte med 17 medlemmar uppkopplade . Gäst: Katarina Henrysson

 

Föredragshållare: Gunnel Christiansson

Presidenten hälsade alla på datorskärmarna välkomna.

 

Dagens föredrag av Gunnel Christiansson handlade om den globala havsnivåhöjningen    orsakad av växthuseffekten där vissa gaser i atmosfären hindrar värmeenergi att stråla ut i rymden. Temperaturen har idag stigit i genomsnitt 1.3 grader sedan förindustriell tid.                                Den s.k tippingpointen där flera samverkande faktorer kan accelerera denna utveckling närmar sig snabbt. Utsläppen av CO2 måste drastiskt minskas för att minska CO2 i atmosfären från dagens 420 ppm till högst 260-280  innan år 2030. Temperaturen får absolut inte gå över 2-2.5 grader för då effekterna okontrollerbara och exponentiella. 

Gunnel rekommenderade oss att lyssna på radioprogrammet klotet i P1 som handlar om bankernas miljardrullning till olja och kol. Även vetenskapens värld har intressanta program om ämnet.   Oljeindustrin har under åren spenderat stora summor i lobbying för fortsatt användning av kol och olja.

År 1896 visade den svenske fysikern Svante Arrhenius att en fördubbling av koldioxidhalten i atmosfären, genom förbränning av fossila bränslen skulle leda till en uppvärmning på cirka 5 grader.   Vi har uppenbart inte lyssnat tillräckligt noga på honom.

Presidenten tackade Gunnel för ett intressant men skrämmande föredrag.                  

Nästa digitala möte blir den 5 mars kl 12.15-13.00 där Anna Mannfalk kommer att informera om Coronasituationen.Koppla gärna upp er då för de digitala mötena fungerar bra i avvaktan på mer närkontakt.

 

Påminner för berörda om digitalt styrelsemöte tisdag 23/2 kl 18.00.

 

Vid pennan

Kenneth Adregård 

Sekreterare

Kommande möten
Anna Mannfalk Temat : coronasituationen
05 mar 2021
12:15 – 13:00
 
Visa hela listan
Please add mailservice@clubrunner.ca to your safe sender list or address book.
To view our privacy policy, click here.
 
ClubRunner
102-2060 Winston Park Drive, Oakville, ON, L6H 5R7
ClubRunner Mobile