Veckobrev 16 juni 2021

Webmöte med 11 uppkopplade medlemmar. President Gustaf Rylander.
Presidenten påminde om  kommande Presidentskifte den 2 juli kl 13.00 på restaurang Havsnära. Skriftlig anmälan till klubbmästaren gäller. Efter Presidentsiftet planeras för fysiska alternativt hybridmöten och då primärt varannan vecka. Vår danska vänklubb Furesö kommer troligen att besöka oss den 18 september.
 
Dagens program var ett föredrag av advokaten och Konsul Generalen Johan Tollgerdt. Aktuellt ämne var handelsutbytet mellan Danmark och Sverige under en pandemiskt utmanande tid. Sverige är 10.42 gånger större än Danmark. Sverige är Danmarks tredjes största exportmarknad efter USA och Tyskland medan Danmark är Sveriges fjärde största importmarknad. Viktigt för framtiden är är den kommande Fehrman-Bältförbindelsen och behovet av förbättrade kommunikationsförbinderlser över Öresund. Ny infrastrukturplan innefattar b.la en vändslinga på Kastrup så att svensk trafik kan ha Cph Airport som slutstation. Det finns planer på att trafikera Kystbanen (Köpenhamn-Helsingör) med självgående tunnelbanetåg. Detta kan omöjliggöra en tänkt HH-tunnel.
 
Rotaryhälsning
Kenneth Adregård 
Sekreterare
 
Please add mailservice@clubrunner.ca to your safe sender list or address book.
To view our privacy policy, click here.
 
ClubRunner
102-2060 Winston Park Drive, Oakville, ON, L6H 5R7
ClubRunner Mobile