Veckobrev 5 mars 2021

 
I avsaknad av ordinarie president hade vi idag äran att tillfälligt återinsätta Lennart Serder som President.
På dagens webbmöte hade 24 egna medlemmar kopplat upp sig samt Lars Lindmark från Falsterbo-Skytt RK. Vår egna medlem Anna Mannfalk var dagens föredragshållare.
 
Föredraget inleddes med en allmän information om Region Skånes organisation.
Vi fick sedan en god uppdatering om vad vi vet om Covid-19 virusets framfart och vår kamp för att motarbeta detta.  Då informationen är i stort behov av ständig uppdatering väljer jag att ej återge informationen här utan hänvisar till 1177.se för de medlemmar som ej kunde närvara.  Presidenten tackade Anna för ett intressant och givande föredrag
 
Nästa möte blir fredagen den 19 mars då Martin Thelin berättar om projekt Hyllie.
Observera att mötet då börjar kl.13.00
 
 
 
 
 
 
Please add mailservice@clubrunner.ca to your safe sender list or address book.
To view our privacy policy, click here.
 
ClubRunner
102-2060 Winston Park Drive, Oakville, ON, L6H 5R7
ClubRunner Mobile