Online Registration
  • Registration for this event is now closed.
25
mar
2022
Falsterbo-Vellinge
”Höllviksnäs möte mat logi” i Falsterbo Kursgård
Ljungvägen 1
Höllviken,
Sweden

 

 

Awatif Nasr, personligt ombud, besöker oss för att informera om "Lika chanser", ett projekt som Vellinge kommun sedan januari 2021 driver i samverkan med IKF (Internationella Kvinnoföreningen i Malmö).
Projektet syftar till att ge likvärdiga chanser oavsett kön och att utveckla metoder som fungerar i Vellinge kommun för att fler utrikesfödda kvinnor ska ta sig snabbare ut i arbete och in i samhället.
Det långsiktiga målet är att inom ramen för projektet skapa förutsättning och lägga grund för hållbara strukturer och samverkansmodeller för att inkludera utrikesfödda kvinnor i Vellinge kommun.