Delas ut gemensamt med Falsterbo-Skytts Rotaryklubb varje år i december
Vi som arbetar med frågan på näset är:
Lennart Serder i Falsterbo-Vellinge Rotaryklubb och Kaj Holm i Falsterbo-Skytts Rotaryklubb.
Medlemmarna i våra Rotaryklubbar ombeds att fram till den siste oktober varje år komma med förslag till vem i kommunen som ska utses till årets yrkesperson.
Vi diskuterar de inkomna förslagen och väljer ut den kandidat vi finner bäst uppfyller kriteriet att under året ha utmärkt sig inom sitt yrke. Vi lämnar därefter vårt förslag med motivering till klubbarnas presidenter för deras slutliga beslut.
Den som vi föreslår bör alltså ha gjort en synlig och hedervärd insats i vår kommun och kommer därigenom även att ge god image till Rotary.
Utmärkelsen delas ut vid en av klubbarnas årsmöte i december och består av ett diplom och en blomsteruppsats.